Naar de sterren kijkenVer van de lichtvervuilde steden zijn de bergen de ideale plek om naar de sterren en planeten aan de hemel te kijken. Met een astronomische bril of enig ander aangepast observatiesysteem en de tips van de begeleiders van SNAM ontdekt u de geneugten van de astronomie.

Sommige bergbegeleiders zijn gespecialiseerd in astronomie. Met behulp van aangepaste instrumenten organiseren zij 'astronomiewandelingen' in de bergen.

Hoewel Galilei de eerste astronomische bril uitvond, die verbeterd werd door Newton met de reflecterende telescoop, gebruiken bepaalde begeleiders vandaag een veel efficiëntere telescoop die in de rugzak meegenomen kan worden in de bergen.

Deze telescoop, die artisanaal en op maat werd vervaardigd in Frankrijk, werd ontworpen voor de reizende astronomie. Hij is dus praktisch in de bergen, maar ook tijdens trektochten en lange verblijven in de bergen of op afgelegen plaatsen van de wereld, sites die bijzonder gunstig zijn voor de observatie. Met zijn spiegel met een diameter van 30 centimeter, maakt deze vergrotingen van tot 450 keer mogelijk.

Alvorens te beginnen met observeren, dient u de telescoop te collimeren. Deze handeling bestaat uit het uitlijnen van de spiegels onderling met behulp van een laser. De perfecte uitlijning van het geheel heeft betrekking op de volledige captatie van het licht en dus op de helderheid van het waargenomen beeld.

Het hemellicht waarmee we vertrouwd zijn, de maan, wordt hier een hondertal keer uitvergroot. Deze foto stelt de maan voor vanop een afstand van 4000 kilometer in plaats van de 400.000 kilometer die we normaal van haar verwijderd zijn (hetzij ongeveer 1,28 lichtseconden) © Erwan LE BERRE

Een heel eind verder (1322 miljoen kilometer) en hier ongeveer 200 keer uitvergroot: Saturnus. Om hemellichamen te zien die zich zo ver bevinden, dient de telescoop gemotoriseerd te zijn om zich met een extreme nauwkeurigheid vast te zitten aan de rotatie van de aarde. Een reflexfototoestel waarvan de lens afneembaar is, is eenvoudigweg aangepast aan de telescoop, die dan zijn lens wordt. De motorisering, die zich vertaald in de beweging van enkele milimeters zal voldoende blootstellingspauzes mogelijk maken om de betrouwbare lichtstraling vast te leggen. © Erwan LE BERRE

De nevel van het sterrenbeeld Orion, die vastgelegd wordt met een niet transporteerbare telescoop, is de koningin van de winternachten voor ons halfrond. Het is een ware materniteit voor sterren en planeten die live onder het oog van de astronoom geboren worden. Of eerder met een 'lichte vertraging' van 1300 jaar want dit hemellichaam bevind zich op ongeveer 1300 lichtjaren van ons. © Erwan LE BERRE

De gids van de website van SNAM stelt u in staat de hemellichamen te herkennen die gerecenseerd werden door professionele astronomen (opzoeking per activiteit/ 'astronomische' kenmerken). Ze brengen al hun wijsheid het hele jaar door op u over, van de zogenaamde periode van de 'Nacht van de sterren' tot het begin van de maand augustus.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vote
NAAR BOVEN